Tagarchief: te biezebeek advocaten

Struisvogel Kooijmans laat niets van zich horen maar verkoopt schip voor 1.500 euro

We hebben op 12 december jl. mr. Kooijmans om opheldering gevraagd waarom hij de Contest 30b heeft verkocht, welk bedrag hij heeft geïncasseerd en waarom hij dit nooit heeft gemeld.
Zoals verwacht steekt Kooijmans zijn nek nog dieper in de grond en vertoont hij wederom struisvogelgedrag. Het is toch typerend dat iedereen die twee jaar geleden een grote mond had nu heel veel moeite doet om niet te reageren of weg te duiken. Nu begrijpen we ook waarom. Inmiddels weten we dat het schip, wat niet in de boedel viel en niet van mij was, verkocht blijkt te zijn voor een schamele 1.500 euro. De reële waarde is 15.000 euro. We gaan Kooijmans aansprakelijk stellen voor deze verduistering en het bedrag op hem gaan verhalen.

Opnieuw aangifte tegen Kooijmans en Verbeek

Vanwege het illegaal verkopen van een Contest 30b, die niet tot de boedel of mijzelf behoorde, hebben we opnieuw aangifte gedaan tegen mr. Kooijmans en Harry Verbeek van Shipshape Muiderzand. We hebben voldoende bewijzen overlegd dat het schip nooit verkocht mocht worden maar dat is toch gebeurd. Ook heeft mr. Kooijmans ons nimmer hierover geïnformeerd dat het schip was verkocht noch is de opbrengst in mindering gebracht. We zijn ervan overtuigd dat Kooijmans ook dit trucje geheim wilde houden net zoals de verduistering van de goederen van de andere schepen door zijn kompaan Harry Verbeek. We hebben de Raad van Discipline ook van dit voorval op de hoogte gebracht. 

Kooijmans en Verbeek verkopen zeiljacht illegaal

De soap rondom de van diefstal en verduistering verdachte Harry Verbeek van de firma Shipshape en zijn struisvogel mr. Kooijmans blijft maar doorgaan. Gisteren hebben we ontdekt dat de heren het Contest zeilschip hebben verkocht dat niet van mij was maar van een derde. In het begin van de procedure in november 2017 waarin zij beslag hadden gelegd op het schip hebben wij de deurwaarder hiervan op de hoogte gebracht. Het eigendomsbewijs werd simpel opzij geschoven. Zij hadden dus niet het recht om dit schip te verkopen. Struisvogeltje Kooijmans heeft ook sindsdien nooit gemeld dat het schip daadwerkelijk was verkocht en heeft nimmer de opbrengst in mindering gebracht van de in hun ogen nog uitstaande vordering. Daarnaast is ook de curator nimmer geïnformeerd. Naast het verduisteren van goederen van 20.000 euro heeft dit ook achter de rug om van iedereen plaatsgevonden.

Tenslotte meldde de struisvogel dat zowel hij als zijn client Shipshape niet meer zullen reageren op brieven of emails van ons. Ik snap heel goed dat hij met deze zaak in zijn maag zit en je niet meer wilt reageren. Je wordt tenslotte niet elke dag betrapt op fraude, verduistering en diefstal. Kooijmans had in de rechtszaal zo’n grote waffel over het dossier op de site van het AvroTros amusementsprogramma Opgelicht? en nu blijkt achteraf dat hij en zijn client zelf de kluit belazerd hebben. Daar wil je inderdaad niet over corresponderen. We gaan door tot de onderste steen boven is gekomen waarbij we de Raad van Discipline ook zullen informeren over de laatste ontwikkelingen.

Raad van Discipline bevestigt zitting

De Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden heeft deze week bevestigd dat de klacht tegen mr. Kooijmans uit Zwolle op maandag 18 februari 2019 inhoudelijk zal worden behandeld. Wellicht dat hij nu wel kan uitleggen waar de goederen ter waarde van ruim 20.000 euro zijn gebleven die door de client van Kooijmans, Harry Verbeek van de firma Shipshape Muiderzand, van de schepen zijn verwijderd en verduisterd. Daarnaast loopt er nog een artikel-12 procedure vanwege het feit dat de politie al een dag na aangifte meldde dat zij de daders niet kon vinden.

Raad van Discipline wijst klacht tegen mr. Kooijmans af

De Raad van Discipline heeft geoordeeld dat de klacht tegen mr. Kooijmans uit Zwolle ongegrond is. Volgens de Raad mag je informatie van derden als een papegaai kopiëren zonder bewijzen aan te dragen en heeft mr. Kooijmans te weinig tijd gehad om te achterhalen wat er met de goederen is gebeurd. Ik heb mr. Kooijmans in een periode van 8 maanden 7 emails gestuurd met de vraag waar de goederen zijn gebleven die zijn client Shipshape van de schepen heeft verwijderd. Er is daar nimmer inhoudelijk een antwoord op gekomen. Hij heeft tijd genoeg gehad maar het is lastig om de fraude van je client te verdoezelen. Het is beter om dan je dikke kop in het zand te steken. De Raad vindt dit heel normaal.
Feit blijft dat er goederen ter waarde van 20.000 euro zijn verdwenen en dat mr. Kooijmans en zijn client, Harry Verbeek van de firma Shipshape in Muiderzand, alles doen om deze zaak onder de mat te vegen. We hebben inmiddels verzet aangetekend tegen deze uitspraak.

 

Bericht van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft mij afgelopen week laten weten dat zij de stukken inzake de aangifte tegen Shipshape Muiderzand en Harry Verbeek hebben opgevraagd bij de politie en dat zij zo spoedig mogelijk inhoudelijk zullen reageren. Laten we hopen dat zij tot inkeer komen en alsnog een onderzoek starten naar de verduistering van de goederen ter waarde van ruim 20.000 euro.

Raad van Discipline behandelt klacht tegen mr. Kooijmans

De deken van advocaten Mr. Luttikhuis heeft mij vandaag geïnformeerd over het feit dat de klacht tegen mr. Kooijmans is voorgelegd aan de Raad van Discipline. Het verweer van Kooijmans dat hij niet weet waar de goederen zijn is volstrekt ongeloofwaardig aangezien zijn eigen client de schepen weer in originele staat heeft teruggebracht en dus de goederen ontvreemd moet hebben. We zullen maar zwijgen over de kopieen van de website van Opgelicht?! waarmee hij wilde suggereren dat ik een oplichter was. Nu heeft Kooijmans natuurlijk lekker willen scoren maar waar is zijn bewijs ? Als je schaapachtig gedrag vertoont en beschuldigingen kopieert, zorg er dan wel voor dat je het kan staven. Zelfs de AvroTros is zonder enig bewijs naar de zitting gekomen en heeft alleen wat verhaaltjes van de periode na de uitzending aangehaald.
We hopen dat de Raad besluit tot een mondelinge zitting zodat we e.e.a. nog eens goed kunnen toelichten.

Harry Verbeek is gewoon een ordinaire dief

Ondanks het feit dat de deken van advocaten mijn klacht heeft afgewezen heb ik na weken te hebben gewacht nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag waar de goederen zijn gebleven die door Harry Verbeek van de firma Shipshape in Muiderzand ordinair verduisterd zijn.

Mr. Kooijmans mag dan wel roepen dat hij het niet weet maar hij heeft inmiddels genoeg tijd gehad om dit te onderzoeken. Ze hebben tenslotte een vordering ingediend ten grootte van de waarde van de goederen die nu zijn verdwenen. Het is niet meer dan fair om dan een credit-nota te sturen maar schurk Harry Verbeek had nooit verwacht dat we dit zouden ontdekken. Onze Harry wil blijkbaar van de toepasselijke twee walletjes eten.

Deken wijst klacht tegen Mr. Kooijmans af

De deken van advocaten in Overijssel, Mr. Luttikhuis, heeft de klacht die ik had ingediend tegen Mr. Kooijmans afgewezen. Volgens de deken was hij niet op de hoogte van de ontvreemding van de goederen van zijn clienten Shipshape en George Kniest. Dat ik van Mr. Kooijmans nog steeds geen antwoord heb gekregen op mijn vraag waar de goederen dan wel zijn gebleven is blijkbaar niet relevant. Hij heeft inmiddels genoeg tijd gehad om bij zijn clienten te informeren.

Ik ben het niet eens met het standpunt van de deken en zal hem doorzending vragen naar de Raad van Discipline. Zoals de deken het ook al verwoordt: de Raad is niet gebonden aan de zienswijze van de deken en kan anders oordelen.