Tagarchief: te biesebeek advocaten

Raad van Discipline verschuift zittingsdatum

Om organisatorische redenen heeft de Raad van Discipline in Arnhem de zaak tegen mr. Kooijmans aangehouden. We verwachten op korte termijn een nieuwe datum waarop de klacht tegen deze frauduleuze advocaat mondeling wordt behandeld.

Wederom geen reactie van Kooijmans

Raadsman Kooijmans heeft zoals verwacht niet gereageerd op de brief waarin wij hem aansprakelijk hebben gesteld voor de schade door de illegale verkoop van de Contest 30b. Het pedante mannetje had nog zo’n grote mond in de rechtszaal terwijl hij zwaaide met de kopieen van het dossier die hij had gedownload van de website van het pulpprogramma Opgelicht.! maar nu is hij ondergedoken en horen we niets. Nu is het al een standaard gegeven dat iedereen die zo zielig heeft gedaan in het programma en met zeikverhalen hun straatje schoon wilden vegen heel erg stil zijn sinds de lancering van dit blog en na het publiceren van alle bewijzen, maar fraudeur Kooijmans spant de kroon. Op 18 februari a.s. behandelt de Raad van Discipline de eerdere klacht over de wantvertoning van deze man en zijn stelende client Harry Verbeek maar we hopen dat hij dan wel lef genoeg heeft om ook vragen over deze illegale verkoop te beantwoorden.

Advocaat Kooijmans aansprakelijk gesteld voor geleden schade

Vanwege het illegaal verkopen van andermans bezit is Mr. Frank Kooijmans van Te Biesebeek Advocaten in Zwolle inmiddels formeel aansprakelijk gesteld voor de schade die deze verkoop heeft veroorzaakt. Mr. Kooijmans heeft getracht onder de verantwoordelijkheid uit te komen door te melden dat hij toestemming had van de curator maar aangezien het schip niet tot de boedel behoorde ( wat ook door curator Rouers is bevestigd ) was die toestemming niet relevant. De schade zal tevens worden verhaald op het deurwaarderskantoor dat destijds beslag heeft gelegd op het schip en die na ontvangst van de eigendomspapieren nooit meer heeft gereageerd.

Zoals verwacht geen reactie van Mr. Kooijmans

In het verweer inzake de klacht die ik heb ingediend bij de Deken van Advocaten schreef kakker Kooijmans dat hij nog geen tijd had gehad om te antwoorden op mijn verzoek wat er met de goederen was gebeurd.  De klacht was volgens hem te snel ingediend. Op 18 juni jl. heb ik hem wederom gevraagd om uitleg te geven waar de goederen zijn gebleven. U raad het al: geen enkele reactie. Ik snap ook wel dat je geen antwoord kunt geven omdat je client Harry Verbeek van de firma Shipshape in Muiderzand de goederen heeft verduisterd. Tijdens de zitting in februari 2017 kwam Kooijmans nog als een zielepiet met kopieen van de website van Opgelicht aanzetten om de rechter te overtuigen dat ik een oplichter maar we weten ondertussen dat zijn eigen client hier de fraudeur is. Soort zoekt soort zullen we maar zeggen. Als je niets te verbergen hebt raadsman waarom duik je dan al maanden onder en weiger je antwoord te geven ? Ik heb de deken inmiddels gevraagd de zaak voor te leggen bij de Raad van Discipline. De waarheid komt vroeg of laat toch wel naar boven drijven..

10.07.2018
De deken van advocaten heeft vandaag Mr. Kooijmans bevestigd dat ik heb verzocht om de klacht voor te leggen aan de Raad van Discipline. In mooi Nederlands heet het dat een dezer dagen de aanbiedingsbrief zal worden geconcipieerd.

Klacht ingediend tegen Mr. Kooijmans

Mr. J.C.F. Kooijmans van kantoor te Biesebeek in Zwolle heeft de moed gehad om de vordering van zijn clienten Shipshape en Kniest in te dienen bij de curator Linde Muller. Wat hij niet heeft verteld is dat zijn cliënten de schepen compleet hebben gestript van electronica. De curator van Hermes Scheepsexploitatie b.v. is ook nimmer geïnformeerd. Vandaar dat ik de Orde van Advocaten geïnformeerd heb over het dubieuze handelen van deze raadsman en een klacht heb ingediend. Mr. Kooijmans vond het ook nodig om voorafgaand met een kopie van de website van Opgelicht?! aan te komen zetten waar mijn dossier werd besproken. Op mijn vraag tijdens de zitting of hij ook bewijzen had reageerde hij uiteraard niet. Bijgaand vindt u documentatie waaruit blijkt dat de schepen zijn leeggehaald.

Overigens heb ik Mr. Kooijmans geïnformeerd over deze ontdekking maar zoals verwacht heb ik geen enkele reactie meer ontvangen.