Tagarchief: mr. kooijmans

Koper van Contest 30b met nummer 196 gezocht

Aangezien we door de illegale verkoop door fraudeur Harry Verbeek en zijn handlanger mr. Kooijmans onze Contest 30b zijn kwijtgeraakt zijn we op zoek naar de koper die dit schip via openbare verkoop in november 2017 in handen heeft gekregen. Het gaat hier om het schip dat destijds de naam Hannah droeg en heeft bouwnummer 196.

Raad van Discipline verschuift zittingsdatum

Om organisatorische redenen heeft de Raad van Discipline in Arnhem de zaak tegen mr. Kooijmans aangehouden. We verwachten op korte termijn een nieuwe datum waarop de klacht tegen deze frauduleuze advocaat mondeling wordt behandeld.

Opnieuw aangifte tegen Kooijmans en Verbeek

Vanwege het illegaal verkopen van een Contest 30b, die niet tot de boedel of mijzelf behoorde, hebben we opnieuw aangifte gedaan tegen mr. Kooijmans en Harry Verbeek van Shipshape Muiderzand. We hebben voldoende bewijzen overlegd dat het schip nooit verkocht mocht worden maar dat is toch gebeurd. Ook heeft mr. Kooijmans ons nimmer hierover geïnformeerd dat het schip was verkocht noch is de opbrengst in mindering gebracht. We zijn ervan overtuigd dat Kooijmans ook dit trucje geheim wilde houden net zoals de verduistering van de goederen van de andere schepen door zijn kompaan Harry Verbeek. We hebben de Raad van Discipline ook van dit voorval op de hoogte gebracht. 

Kooijmans en Verbeek verkopen zeiljacht illegaal

De soap rondom de van diefstal en verduistering verdachte Harry Verbeek van de firma Shipshape en zijn struisvogel mr. Kooijmans blijft maar doorgaan. Gisteren hebben we ontdekt dat de heren het Contest zeilschip hebben verkocht dat niet van mij was maar van een derde. In het begin van de procedure in november 2017 waarin zij beslag hadden gelegd op het schip hebben wij de deurwaarder hiervan op de hoogte gebracht. Het eigendomsbewijs werd simpel opzij geschoven. Zij hadden dus niet het recht om dit schip te verkopen. Struisvogeltje Kooijmans heeft ook sindsdien nooit gemeld dat het schip daadwerkelijk was verkocht en heeft nimmer de opbrengst in mindering gebracht van de in hun ogen nog uitstaande vordering. Daarnaast is ook de curator nimmer geïnformeerd. Naast het verduisteren van goederen van 20.000 euro heeft dit ook achter de rug om van iedereen plaatsgevonden.

Tenslotte meldde de struisvogel dat zowel hij als zijn client Shipshape niet meer zullen reageren op brieven of emails van ons. Ik snap heel goed dat hij met deze zaak in zijn maag zit en je niet meer wilt reageren. Je wordt tenslotte niet elke dag betrapt op fraude, verduistering en diefstal. Kooijmans had in de rechtszaal zo’n grote waffel over het dossier op de site van het AvroTros amusementsprogramma Opgelicht? en nu blijkt achteraf dat hij en zijn client zelf de kluit belazerd hebben. Daar wil je inderdaad niet over corresponderen. We gaan door tot de onderste steen boven is gekomen waarbij we de Raad van Discipline ook zullen informeren over de laatste ontwikkelingen.

Raad van Discipline gaat zaak Kooijmans/Shipshape mondeling behandelen

Dankzij ons verzet tegen de uitspraak van de Raad van Discipline in de zaak tegen advocaat Kooijmans in Zwolle heeft de Raad besloten onze zaak inhoudelijk te behandelen. Het kan niet zo zijn dat de Raad op basis van wat uitspraken van Kooijmans de klacht zo maar afwijst.  Gelukkig krijgen we de kans om de klacht mondeling toe te lichten, uiteraard aangevuld met veel bewijsmateriaal. Het wordt tijd dat we komen te weten wat er met de goederen is gedaan die door Shipshape van alle schepen is weggenomen.

Een welgemeende tip voor Mr. Kooijmans; u kunt nu uw eer nog redden door gewoon te melden waar de goederen zijn gebleven. U heeft hierover vast al contact gehad met uw client ‘handje contantje zonder factuurtje’ Harry Verbeek van Shipshape maar u bent ouderwets te laf om toe te geven wat er werkelijk is gebeurd. U kunt het nog langer uitstellen maar de waarheid komt vanzelf naar boven drijven.

Ook faillissement Hermes Yachtcharter wordt opgeheven

De rechtbank is voornemens om ook het faillissement van Hermes Yachtcharter b.v. op korte termijn op te heffen. Ook hier is nimmer sprake geweest van fraude of oplichting en was de aanleiding van de problemen de dubieuze werkwijze van Harry Verbeek van de firma Shipshape in Muiderzand. U weet inmiddels via dit blog hoe onze Harry met zijn hypocriete raadsman mr. Kooijmans door middel van fraude en oplichting zijn rekeningen tracht te innen.

We hebben destijds al aan de curator gemeld wat het faillissement heeft ingeluid:
‘De bestuurder van curanda heeft medegedeeld dat Hermes Yachtcharter B.V. gelieerd is aan Hermes Scheepsexploitatie B.V. Curanda is het marketing- / verhuurkantoor voor Hermes Scheepsexplotatie B.V. Hermes Scheepsexploitatie B.V. ontvangt een fee van curanda voor het verhuren van de schepen. In Hermes Scheepsexploitatie B.V. bevinden zich vijf schepen. Een viertal schepen zijn met eigen vermogen aangeschaft. Een schip is gefinancierd. Sinds juli 2016 worden drie schepen achtergehouden door een werf. Hierdoor kunnen deze schepen niet worden ingezet voor de verhuur. Curanda kon daarom geen omzet meer genereren. Dit heeft volgens de bestuurder van curanda er uiteindelijk toe geleid dat het faillissement is aangevraagd. In de komende verslagperioden zal nader onderzoek worden gedaan naar (de belangrijkste) oorzaken van onderhavig faillissement.’

‘In de zesde verslagperiode is het rechtmatigheidsondezoek afgerond. Uit dit onderzoek is niet gebleken van een andere oorzaak van het faillissement dan de oorzaak die door de bestuurder wordt genoemd. De werkzaamheden zijn hiermee afgerond.’

Tegen keffertje Suzanne van Asseldonk van de hallucinerende redactie van Opgelicht?! en bedenker van het item wil ik nog het volgende kwijt:
De curator heeft ook in dit faillissement geen fraude en oplichting ontdekt. Er is ook geen spoor gevonden dat ik leefde van de BTW of dat er is gerommeld met de BTW-aangiftes. Het klonk natuurlijk sappig in het item met een mooie foto van mij in zeilkleding op de achtergrond maar u stond eigenlijk gewoon voor lul.
U had namelijk helemaal geen zaak. Laat staan dat u bewijzen had want ik heb namelijk niets gezien. Daarom heeft u ook zo zielig lopen blaffen in de tuin van AVROTROS gedurende het interview omdat u mij er gewoon in wilde luizen. Dit is namelijk de standaard werkwijze van uw redactie.

Over dat blaffen gesproken: ik raad u wel aan om in de toekomst voorafgaand aan een interview even mondwater te gebruiken want wat mij nog het meeste is bijgebleven van ons ‘gesprek’ was dat het leek of u net een blik pedigree paté met kip ad fundum naar binnen had gekegeld. Of had u al gesnoept van het koude buffet van het personeelsfeest dat zogenaamd op dezelfde dag plaatsvond als het interview werd gehouden ?

Bericht van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft mij afgelopen week laten weten dat zij de stukken inzake de aangifte tegen Shipshape Muiderzand en Harry Verbeek hebben opgevraagd bij de politie en dat zij zo spoedig mogelijk inhoudelijk zullen reageren. Laten we hopen dat zij tot inkeer komen en alsnog een onderzoek starten naar de verduistering van de goederen ter waarde van ruim 20.000 euro.

Raad van Discipline behandelt klacht tegen mr. Kooijmans

De deken van advocaten Mr. Luttikhuis heeft mij vandaag geïnformeerd over het feit dat de klacht tegen mr. Kooijmans is voorgelegd aan de Raad van Discipline. Het verweer van Kooijmans dat hij niet weet waar de goederen zijn is volstrekt ongeloofwaardig aangezien zijn eigen client de schepen weer in originele staat heeft teruggebracht en dus de goederen ontvreemd moet hebben. We zullen maar zwijgen over de kopieen van de website van Opgelicht?! waarmee hij wilde suggereren dat ik een oplichter was. Nu heeft Kooijmans natuurlijk lekker willen scoren maar waar is zijn bewijs ? Als je schaapachtig gedrag vertoont en beschuldigingen kopieert, zorg er dan wel voor dat je het kan staven. Zelfs de AvroTros is zonder enig bewijs naar de zitting gekomen en heeft alleen wat verhaaltjes van de periode na de uitzending aangehaald.
We hopen dat de Raad besluit tot een mondelinge zitting zodat we e.e.a. nog eens goed kunnen toelichten.

Zoals verwacht geen reactie van Mr. Kooijmans

In het verweer inzake de klacht die ik heb ingediend bij de Deken van Advocaten schreef kakker Kooijmans dat hij nog geen tijd had gehad om te antwoorden op mijn verzoek wat er met de goederen was gebeurd.  De klacht was volgens hem te snel ingediend. Op 18 juni jl. heb ik hem wederom gevraagd om uitleg te geven waar de goederen zijn gebleven. U raad het al: geen enkele reactie. Ik snap ook wel dat je geen antwoord kunt geven omdat je client Harry Verbeek van de firma Shipshape in Muiderzand de goederen heeft verduisterd. Tijdens de zitting in februari 2017 kwam Kooijmans nog als een zielepiet met kopieen van de website van Opgelicht aanzetten om de rechter te overtuigen dat ik een oplichter maar we weten ondertussen dat zijn eigen client hier de fraudeur is. Soort zoekt soort zullen we maar zeggen. Als je niets te verbergen hebt raadsman waarom duik je dan al maanden onder en weiger je antwoord te geven ? Ik heb de deken inmiddels gevraagd de zaak voor te leggen bij de Raad van Discipline. De waarheid komt vroeg of laat toch wel naar boven drijven..

10.07.2018
De deken van advocaten heeft vandaag Mr. Kooijmans bevestigd dat ik heb verzocht om de klacht voor te leggen aan de Raad van Discipline. In mooi Nederlands heet het dat een dezer dagen de aanbiedingsbrief zal worden geconcipieerd.

Harry Verbeek is gewoon een ordinaire dief

Ondanks het feit dat de deken van advocaten mijn klacht heeft afgewezen heb ik na weken te hebben gewacht nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag waar de goederen zijn gebleven die door Harry Verbeek van de firma Shipshape in Muiderzand ordinair verduisterd zijn.

Mr. Kooijmans mag dan wel roepen dat hij het niet weet maar hij heeft inmiddels genoeg tijd gehad om dit te onderzoeken. Ze hebben tenslotte een vordering ingediend ten grootte van de waarde van de goederen die nu zijn verdwenen. Het is niet meer dan fair om dan een credit-nota te sturen maar schurk Harry Verbeek had nooit verwacht dat we dit zouden ontdekken. Onze Harry wil blijkbaar van de toepasselijke twee walletjes eten.