Tagarchief: mr. Frank Kooijmans

Politie start onderzoek naar handelen Shipshape/Kooijmans

De politie in het district Flevoland heeft ons vandaag bevestigd dat er een onderzoek is gestart naar de verduisterde goederen door Harry Verbeek van de firma Shipshape waarvoor wij in april 2018 reeds aangifte hebben gedaan. Deze zaak is toegevoegd aan de aangifte van verduistering van de Contest 30b van 31 januari jl. Het OM heeft blijkbaar ingezien dat er hier meer aan de hand is dan het ‘ geen idee’ antwoord dat Kooijmans meldde op de vraag wat er met de goederen is gebeurd. We houden u van het verloop van het onderzoek op de hoogte.

Wederom geen reactie van Kooijmans

Raadsman Kooijmans heeft zoals verwacht niet gereageerd op de brief waarin wij hem aansprakelijk hebben gesteld voor de schade door de illegale verkoop van de Contest 30b. Het pedante mannetje had nog zo’n grote mond in de rechtszaal terwijl hij zwaaide met de kopieen van het dossier die hij had gedownload van de website van het pulpprogramma Opgelicht.! maar nu is hij ondergedoken en horen we niets. Nu is het al een standaard gegeven dat iedereen die zo zielig heeft gedaan in het programma en met zeikverhalen hun straatje schoon wilden vegen heel erg stil zijn sinds de lancering van dit blog en na het publiceren van alle bewijzen, maar fraudeur Kooijmans spant de kroon. Op 18 februari a.s. behandelt de Raad van Discipline de eerdere klacht over de wantvertoning van deze man en zijn stelende client Harry Verbeek maar we hopen dat hij dan wel lef genoeg heeft om ook vragen over deze illegale verkoop te beantwoorden.

Behandeling artikel 12-beklag Shipshape in maart

Het Gerechtshof in Arnhem heeft ons vandaag geïnformeerd dat zij het artikel 12 beklag wegens het niet in behandeling nemen van de aangifte tegen Shipshape Muiderzand in maart inhoudelijk zal worden behandeld. We hopen dat de rechter alsnog een onderzoek gelast om te achterhalen wat er met de verdwenen goederen is gebeurd.

Advocaat Kooijmans aansprakelijk gesteld voor geleden schade

Vanwege het illegaal verkopen van andermans bezit is Mr. Frank Kooijmans van Te Biesebeek Advocaten in Zwolle inmiddels formeel aansprakelijk gesteld voor de schade die deze verkoop heeft veroorzaakt. Mr. Kooijmans heeft getracht onder de verantwoordelijkheid uit te komen door te melden dat hij toestemming had van de curator maar aangezien het schip niet tot de boedel behoorde ( wat ook door curator Rouers is bevestigd ) was die toestemming niet relevant. De schade zal tevens worden verhaald op het deurwaarderskantoor dat destijds beslag heeft gelegd op het schip en die na ontvangst van de eigendomspapieren nooit meer heeft gereageerd.

Welkom terug AVROTROS

Het bezoek door de redactieleden van Opgelicht?! aan dit blog was wat teruggelopen in de afgelopen weken maar ze zijn weer terug op volle sterkte. Gisteren hebben ze zich weer even laten informeren over de laatste stand van zaken en hebben met name de pagina’s rond Suzanne van Asseldonk en haar zogenaamde freelance activiteiten in Florida en de malafide advocaat Kooijmans tot zich genomen.

Struisvogel Kooijmans laat niets van zich horen maar verkoopt schip voor 1.500 euro

We hebben op 12 december jl. mr. Kooijmans om opheldering gevraagd waarom hij de Contest 30b heeft verkocht, welk bedrag hij heeft geïncasseerd en waarom hij dit nooit heeft gemeld.
Zoals verwacht steekt Kooijmans zijn nek nog dieper in de grond en vertoont hij wederom struisvogelgedrag. Het is toch typerend dat iedereen die twee jaar geleden een grote mond had nu heel veel moeite doet om niet te reageren of weg te duiken. Nu begrijpen we ook waarom. Inmiddels weten we dat het schip, wat niet in de boedel viel en niet van mij was, verkocht blijkt te zijn voor een schamele 1.500 euro. De reële waarde is 15.000 euro. We gaan Kooijmans aansprakelijk stellen voor deze verduistering en het bedrag op hem gaan verhalen.

Raad van Discipline bevestigt zitting

De Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden heeft deze week bevestigd dat de klacht tegen mr. Kooijmans uit Zwolle op maandag 18 februari 2019 inhoudelijk zal worden behandeld. Wellicht dat hij nu wel kan uitleggen waar de goederen ter waarde van ruim 20.000 euro zijn gebleven die door de client van Kooijmans, Harry Verbeek van de firma Shipshape Muiderzand, van de schepen zijn verwijderd en verduisterd. Daarnaast loopt er nog een artikel-12 procedure vanwege het feit dat de politie al een dag na aangifte meldde dat zij de daders niet kon vinden.

Raad van Discipline wijst klacht tegen mr. Kooijmans af

De Raad van Discipline heeft geoordeeld dat de klacht tegen mr. Kooijmans uit Zwolle ongegrond is. Volgens de Raad mag je informatie van derden als een papegaai kopiëren zonder bewijzen aan te dragen en heeft mr. Kooijmans te weinig tijd gehad om te achterhalen wat er met de goederen is gebeurd. Ik heb mr. Kooijmans in een periode van 8 maanden 7 emails gestuurd met de vraag waar de goederen zijn gebleven die zijn client Shipshape van de schepen heeft verwijderd. Er is daar nimmer inhoudelijk een antwoord op gekomen. Hij heeft tijd genoeg gehad maar het is lastig om de fraude van je client te verdoezelen. Het is beter om dan je dikke kop in het zand te steken. De Raad vindt dit heel normaal.
Feit blijft dat er goederen ter waarde van 20.000 euro zijn verdwenen en dat mr. Kooijmans en zijn client, Harry Verbeek van de firma Shipshape in Muiderzand, alles doen om deze zaak onder de mat te vegen. We hebben inmiddels verzet aangetekend tegen deze uitspraak.