Tagarchief: jaap jongbloed

Ellie Lust gaat bij Opgelicht?! aan de slag

Jaap eh…Jongbloed maakte gisteren bekend dat Ellie Lust gaat meewerken aan het programma Opgelicht?! als speciaal medewerker politie. De top van de politie heeft een aantal maanden geleden met een interne mail duidelijk kenbaar gemaakt dat het verboden is om aan amusementsprogramma’s zoals deze mee te werken maar door haar functie binnen dit programma zullen er wel weer lijntjes liggen. Kijkt en luistert u naar Jaap ..eh.. Jongbloed..

Geen hoger beroep tegen vonnis AVROTROS

We hebben besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van AVROTROS. Niet dat we schuld erkennen of hiermee bevestigen dat het item wat ze hebben uitgezonden op waarheid berust maar we hebben niet de verwachting dat de rechtelijke macht de moed heeft om tegen een dergelijk falend handelen op te treden. De vrijheid van meningsuiting mag worden misbruikt om leugens te vertellen of het publiek bewust op het verkeerde been te zetten. Daarnaast heeft AVROTROS aangetoond elke verantwoordelijkheid voor haar eigen daden te willen ontlopen. Ze roepen van alles maar we hebben in de rechtszaal geen enkel bewijs gezien. Daar doen ze het af als dat de beschuldigingen een mening van derden is en dat zij het woord fraudeur en oplichter nooit hebben genoemd. Laf..

Door het publiceren van de bewijzen op dit blog en de vele steun die we daarop hebben ontvangen zijn we van mening dat we genoeg hebben aangetoond dat de redactie het verhaal in elkaar geflanst heeft. Het amusementsprogramma Opgelicht?! heeft niet als doelstelling om een objectief verhaal te brengen op basis van hoor en wederhoor. De klager krijgt alle ruimte en de beklaagde wordt geschoffeerd ook al weten ze dat het verhaal in een andere context geplaatst dient te worden. Het is jammer dat hiervoor overheidsgelden worden gebruikt.

We gaan door met ons leven en hebben eigenlijk medelijden dat personen als Jaap Jongbloed en Suzanne van Asseldonk hun leven moet vullen met het creëren van leugens om het bestaansrecht van het programma te waarborgen. Er is een gelukkig een levende discussie losgebarsten over het bestaansrecht van de NPO en hopen dat de ogen van de politiek op een gegeven moment worden geopend zodat dergelijke programma’s van de buis worden gehaald.

Van Kaam, waar blijft de dagvaarding?

Vorig jaar was raadsman van Kaam zo beledigd dat we hadden aangekondigd de AvroTros te dagvaarden maar dat dit pas veel later gebeurde als was aangekondigd. Na drie jankbrieven over artikelen op dit blog en de aangekondigde dagvaarding hebben we nu maanden later nog steeds niets ontvangen. We gaan er maar vanuit dat het geblaat is geweest van een gefrustreerde raadsman die hetzelfde doet wat hij anderen verwijt.

Arjen Lubach legt uit waarom de NPO op de schop moet

Sinds het nauwe contact met de redactie van Opgelicht?! hebben we kunnen ervaren hoe de publieke omroep AvroTros belastinggeld verbrandt aan een programma waarin de kijker bewust op het verkeerde been wordt gezet en wordt voorgelogen. Mede daarom zijn we fel tegen de publieke omroep en moet deze op de schop. Ook Arjen Lubach heeft de waanzin van het publieke bestel eens goed in kaart gebracht. Kijk hier naar de uitzending afgelopen zondag.

Redactie Opgelicht negeerde verzoek niet filmen met verborgen camera

In het vonnis werd gemeld dat ik de redactie nimmer had gevraagd om geen gebruik te maken van de verborgen camera. In de e-mail van 12 december 2016, voorafgaand aan het interview, staat duidelijk vermeld dat ik dit niet wil. De rechter heeft dit stuk ook in zijn dossier zitten maar was al te vooringenomen om hier objectief aandacht aan te besteden. De redactie stelde namelijk dat het juist een sterke indruk maakte als ik mijn verhaal kwam doen en kon onderbouwen. Zij hebben in de periode van 12-15 december 2016 heel veel moeite gedaan om mij voor de camera te krijgen door middel van emails en telefoontjes. In het dossier op hun website werd er vermeld dat ik zelfs wilde komen en dat ik nooit was uitgenodigd…

Op 13 dec. 2016, om 17:35 heeft Opgelicht <opgelicht@avrotros.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer Tijdgat,

Bedankt voor uw mail. Wij stellen het op prijs dat u met ons in contact wil treden. Wij willen u nogmaals voorleggen om een gesprek met ons in bijzijn van een cameraploeg aan te gaan. Wij zullen zeer waarschijnlijk een reportage gaan uitzenden waar verschillende gedupeerden op camera hun verhaal delen. Hierin wordt onder andere gesproken over uw bv’s, maar ook over contracten die u in privaat bent aangegaan.
In ons telefoongesprek gaf u aan dat u openheid van zaken wil geven en niets te verbergen heeft. Het maakt uw toelichting veel sterker als de kijker deze van u zelf verneemt. Wij horen graag voor morgen 14:00 of u een interview afspraak met ons wil maken.
Met vriendelijke groet,
Redactie Opgelicht?!

Wat is er overgebleven van de toelichting en het 50 minuten durende interview met drie (..) camerateams ? Een beetje knip- en plakwerk van 1,5 minuut waarin het verhaal volledig uit de context is gehaald en waarin antwoorden geplaatst zijn die niet eens bij de vraag hoorden. Als je toezegt om te komen, waarom moet er dan nog met een verborgen camera worden gefilmd ?
AVROTROS-loopjongen van Kaam stond in juni jl. in de rechtszaal te betogen dat ik nimmer het verzoek heb gedaan om niet gefilmd te worden met een verborgen camera maar het bewijs hier zegt duidelijk iets anders. Triest om te ervaren dat de raadsman met leugens zich uit zijn benarde positie probeert te manoeuvreren.

Suzanne van Asseldonk heeft bewust gelogen

We zijn ruim drie jaar bezig geweest om de Belastingdienst te overtuigen dat er fouten zijn gemaakt. Er is ons een verkeerde naheffingsaanslag opgelegd waarmee het faillissement van Hermes Online b.v. is aangevraagd. Nu is er zonder opgaaf van redenen deze aanslag in 2018 ingetrokken en krijg ik na maanden zeuren het eindelijk op papier.
Wij weten nog steeds niet waarom de aanslag überhaupt is opgelegd en naderhand weer is ingetrokken maar dat gaan we binnenkort bij de rechter uitzoeken.

Tijdens het bewuste interview met keffertje Suzanne van Asseldonk in december 2016 heb ik ook gemeld dat er verschil van mening was met de fiscus. Ik heb haar toen aangeboden om het dossier in te zien waar ze nooit op ingegaan is. En vervolgens klagen ze tijdens de zitting dat ik ze nooit inzage heb gegeven. Als ik weet dat ik gelijk heb geef ik jullie met alle plezier inzage maar daar hebben jullie bewust nooit om gevraagd. De redactie wist dat ze daarmee het verhaal ontzenuwde en dat wilde zij natuurlijk niet. De reden dat zij het item uiteindelijk uitgezonden werd lag aan het feit dat zij het Belastingdienst-verhaal niet geloofden omdat het al jaren aan de gang was. En laat dit nu inderdaad het geval zijn zoals blijkt uit de vele documenten. Mijn zaak is heus de enigste niet die jaren voortduurt.

AVROTROS liegt over de werkwijze van Opgelicht?!

Raadsman van Kaam heeft tijdens de zitting op 28 juni jl. zitten betogen en in zijn pleidooi zitten liegen dat de redactie van Opgelicht?! mij nooit een fraudeur of oplichter had genoemd. Het waren alleen maar de meningen van derden die werden besproken. Het was niet de mening van de omroep zelf.

Als we goed kijken naar de omschrijving van het programma blijkt dat van Kaam wederom uit zijn nek zit te kletsen: ‘Opgelicht?! is het tv-programma met spraakmakende reportages over oplichtingspraktijken en de laatste nieuwtjes, waarschuwingen en tips uit de wereld van fraude en bedrog. Al sinds 2000 besteedt Opgelicht?! aandacht aan zaken op het gebied van oplichting. Denk bijvoorbeeld aan faillisementsfraude of oplichting via WhatsApp. De presentatie is sinds augustus 2016 in handen van Jaap Jongbloed’. 

Er staat nergens dat er alleen maar meningen van derden worden aangehaald zoals ze zelf zeggen. De redactie gaat op basis van klachten aan het werk en brengt een gekleurd item over de beklaagde. Er wordt nimmer bewijs getoond want dat wordt altijd angstvallig vermeden. De redactie creëert duidelijk al sinds het jaar 2000 leugens om de kijkcijfers te garanderen. Ze zijn echter te laf om verantwoording te dragen voor hun eigen rotzooi als ze erop aangesproken worden in de rechtszaal. Het zijn profiteurs die op kosten van de belastingbetaler hun inkomen ontvangen. Als ze zelf hun broek moesten ophouden was de grootste familie van Nederland al lang failliet geweest.  Kan iemand ons daarom uitleggen waarom autocuekoning Jaap Jongbloed 268.000 euro belastinggeld mag verdienen door een programma te presenteren waarin hij alles en iedereen zielig vindt en zo meeleeft zonder het lef te hebben om het hele verhaal objectief in beeld te brengen ?

Hoger beroep wordt deze week ingesteld

Zoals eerder gemeld hebben we besloten om hoger beroep in te stellen in de zaak tegen AVROTROS. We zullen hiervoor stukken laten betekenen bij de ivoren toren van de grootste familie van Nederland in Hilversum.

Ondanks het feit dat de rechter van mening is dat het hier om vrijheid van meningsuiting gaat verbergt de omroep zich onterecht achter derden die de beschuldigingen hebben geuit. Als dit waar is, zoals advocaat van Kaam heeft staan te betogen in de rechtszaal, waarom hebben ze dan onderzoek gedaan en moest er een interview worden gemaakt. Als AVROTROS alleen maar de mening van derden ventileert hoef je toch geen onderzoek te doen ?

Tevens willen we vaststellen hoe de redactie aan fotomateriaal is gekomen en waarom men roept dat er pas na de uitzending emails zijn ontvangen met informatie. Zoals u op dit blog kunt lezen ( en wat wordt ondersteund met bewijs ) is dit al in de dagen direct na het interview aangeleverd in december 2016. We zullen de rechtbank wederom verzoeken om het ruwe beeldmateriaal vrij te geven en om getuigen te horen. Met name  keffertje Suzanne van Asseldonk, die het hele item uit haar duim heeft gezogen, willen we graag nog wat vragen stellen, aangevuld met vragen aan Onno Tijdgat,  Hans Mackaay van het Business Center Huizen, Jeroen van Wilgen van Tourism Consultancy en Leo van Dinteren de in de uitzending waren te zien met hun leugens.

AVROTROS en van Kaam blijven janken

We hebben weer een email ontvangen van de Boutique Law Firm van Kaam. In normaal Nederlands betekent dat ze een gewoon advocatenkantoor zijn met een uurtarief van 580 euro excl. BTW en kantoorkosten voor boefjes die hun inkomsten krijgen via belastingcenten zoals AVROTROS. Daarin stelt mr. Jurian van Groenendaal, blijkbaar een andere vazal van de grootste familie van Nederland, dat we bevestigden op 1 oktober jl. dat wij persoonsgegevens gaan publiceren. Nu hebben wij dit nooit gedaan maar de ze moeten weer hun frustratie kwijt. Ze praten ook weer over dreigementen terwijl wij alleen maar aangekondigd hebben dat we reportages maken over de leden van de redactie.

De raadsman stelt als volgt:
‘Uit een publicatie van het weblog van uw cliënt d.d. 25 september jl. blijkt echter dat uw cliënt meent onder meer adresgegevens te kunnen publiceren, indien deze informatie uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verkregen wordt. Die gedachtegang van uw cliënt is juridisch volledig onjuist en staat haaks op de bevestiging in uw e-mail. Ik wijs op het feit dat de rechtbank Amsterdam op 15 augustus 2014 heeft geoordeeld dat het openbaar maken van persoonsgegevens van redactieleden, óók indien deze uit openbare bronnen zouden komen, onrechtmatig is. Daarbij is door de rechtbank Amsterdam expliciet verwezen naar openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Cliënte handhaaft haar sommatie ten aanzien van het publiceren van persoonsgegevens van medewerkers van AVROTROS dan ook integraal. Indien uw cliënt overgaat tot publiceren van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld NAW, dient hij rekening te houden met dagvaarding zonder nadere waarschuwing.

Begrijp ik het goed ? Uw client publiceert foto’s die op illegale wijze zijn verkregen waar notabene kinderen op staan, overvalt en achtervolgt ongevraagd mensen op straat met de draaiende camera, mensen worden lastiggevallen door een verslaggever die als een moraalridder komt vertellen wat er allemaal fout gaat en irriante beschuldigingen uit zonder enige vorm van bewijs, een client die de straatnaam filmt waar op een adres wordt aangebeld en die ook werkt met de verborgen camera maar nu jankt over zogenaamde NAW-gegevens die voor iedereen te achterhalen zijn ?  De tranen staan in onze ogen van het lachen. Als u van mening bent dat we in overtreding zijn laat die dagvaarding dan maar betekenen.

Ook wordt er in dezelfde email gemeld dat we een Twitterbericht hebben verwijderd omdat we ze gelijk hebben gegeven. We citeren uit de email:
‘Uw cliënt realiseert zich dus wel degelijk dat hij over de schreef is gegaan. Cliënte zal nieuwe of andere bedreigingen ook niet accepteren’.
Deze aanname is niet correct. We zijn helemaal niet over de scheef gegaan en we hebben niemand bedreigd maar ook wij maken wel eens een foutje. Het bewuste bericht is namelijk per ongeluk gewist. Op veler verzoek hierbij nogmaals het bericht:

Iemand vertelde mij gisteren dat het jammer was dat de verslaggeefster van Opgelicht?! niet gewoon omver was gereden. Het is tenslotte maar een amusementsprogramma waarin de redactie zich gedraagt als moraalridder en rechter’.

Wij kunnen in deze tweet helaas geen bedreiging ontdekken. Wel een mening van een derde. We publiceren hier slechts meningen en gedachtes van derden op dezelfde manier als uw client dat doet in haar programma. U dreigt wederom met een dagvaarding maar dat geblaat hebben we al vaker gehoord en is inhoudsloze nonsens. U kunt er blijkbaar niet tegen dat u op dezelfde manier wordt benaderd als u dit al jaren doet en daarmee het Nederlandse vol op het verkeerde been zet. Snapt U dan niet dat het format uitgewerkt is ? U verwijt ons bedreigingen die niet bestaan maar u dreigt zelf met de zoveelste dagvaarding. Hypocriet vind u niet ? Als u meningen ventileert van derden zoals u bij de de rechter heeft staan te betogen om elke verantwoordelijkheid te ontlopen voor de getoonde pulp op TV mogen wij dat toch ook doen ? De rechter noemde het in het vonnis vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid geldt ook voor ons. Als u moeite heeft met onze manier van berichtgeving stel ik voor dat u uw client adviseert om de werkwijze aan te passen. Wij hanteren namelijk hun werkwijze en die is zoals gezegd recent door de rechter goedgekeurd. Het is daarom lachwekkend om te moeten constateren dat u er nu zoveel kritiek op heeft.

We zagen overigens in uw vorige brief dat u heel veel kopieen heeft gemaakt van ons blog. U had ook kopieen van het blog rioolpers.nl dat al maanden niet meer wordt gepubliceerd. Druk bezig met oude koeien oude koeien zolang de meter voor AvroTros maar blijkt tikken. Is het niet handiger als wij u in de CC zetten zodra er een bericht wordt gepost ? Dan hoeft u ook niet elke dag te kijken en ons blog te kopiëren. Het kan de AVROTROS zomaar geld schelen…

Tenslotte nog dit: het inschrijfnummer van Dirk Bayens TV bij de Kamer van Koophandel is 59677902 maar die gegevens kan iedereen vinden. Het is tenslotte openbaar net zoals de website van Dirk waar zijn hele leven wordt tentoongesteld. We publiceren geen NAW-gegevens en zullen dit ook nooit doen.

Tot de volgende sommatie!

AVROTROS blijft blog kopiëren

U weet dat wij sinds geruime tijd in de belangstelling staan van AVROTROS. Ons blog wordt bijna dagelijks bezocht door het domein avrotros.nl waarbij de medewerkers ( lees: de redactie van het pulpprogramma Opgelicht?! ) de berichten kopiëren. Loopjongen Bertil van Kaam stuurt niet voor niets regelmatig een zeikbrief met artikelen die weer eens van ons blog of ons Twitteraccount zijn gehaald. Ook gisteren zijn ze weer even komen buurten, waarschijnlijk naar aanleiding van onze laatste artikelen over het feit dat we de privacy zouden schenden.
Is onze reactie op de brief duidelijk of hebben jullie nog vragen ?