Categoriearchief: Geen categorie

Faillissement Hermes Scheepsexploitatie b.v. wordt opgeheven.

De curator heeft op 9 januari 2019 het verzoek ingediend om het faillissement van Hermes Scheepsexploitatie b.v. op te heffen. Uit het verslag van mr. Rouers komt duidelijk naar voren dat er totaal geen sprake is van paulianeus handelen, BTW-fraude ( we zouden zogenaamd leven van de de BTW…) of andere vorm van oplichting. De balans wijst uit dat het een solvabel bedrijf was dat door de ruzie met fraudeur Harry Verbeek over zijn te hoge rekeningen ten onder is gegaan.

Koper van Contest 30b met nummer 196 gezocht

Aangezien we door de illegale verkoop door fraudeur Harry Verbeek en zijn handlanger mr. Kooijmans onze Contest 30b zijn kwijtgeraakt zijn we op zoek naar de koper die dit schip via openbare verkoop in november 2017 in handen heeft gekregen. Het gaat hier om het schip dat destijds de naam Hannah droeg en heeft bouwnummer 196.

Opnieuw aangifte tegen Kooijmans en Verbeek

Vanwege het illegaal verkopen van een Contest 30b, die niet tot de boedel of mijzelf behoorde, hebben we opnieuw aangifte gedaan tegen mr. Kooijmans en Harry Verbeek van Shipshape Muiderzand. We hebben voldoende bewijzen overlegd dat het schip nooit verkocht mocht worden maar dat is toch gebeurd. Ook heeft mr. Kooijmans ons nimmer hierover geïnformeerd dat het schip was verkocht noch is de opbrengst in mindering gebracht. We zijn ervan overtuigd dat Kooijmans ook dit trucje geheim wilde houden net zoals de verduistering van de goederen van de andere schepen door zijn kompaan Harry Verbeek. We hebben de Raad van Discipline ook van dit voorval op de hoogte gebracht. 

Arjen Lubach legt uit waarom de NPO op de schop moet

Sinds het nauwe contact met de redactie van Opgelicht?! hebben we kunnen ervaren hoe de publieke omroep AvroTros belastinggeld verbrandt aan een programma waarin de kijker bewust op het verkeerde been wordt gezet en wordt voorgelogen. Mede daarom zijn we fel tegen de publieke omroep en moet deze op de schop. Ook Arjen Lubach heeft de waanzin van het publieke bestel eens goed in kaart gebracht. Kijk hier naar de uitzending afgelopen zondag.

Suzanne van Asseldonk heeft bewust gelogen

We zijn ruim drie jaar bezig geweest om de Belastingdienst te overtuigen dat er fouten zijn gemaakt. Er is ons een verkeerde naheffingsaanslag opgelegd waarmee het faillissement van Hermes Online b.v. is aangevraagd. Nu is er zonder opgaaf van redenen deze aanslag in 2018 ingetrokken en krijg ik na maanden zeuren het eindelijk op papier.
Wij weten nog steeds niet waarom de aanslag überhaupt is opgelegd en naderhand weer is ingetrokken maar dat gaan we binnenkort bij de rechter uitzoeken.

Tijdens het bewuste interview met keffertje Suzanne van Asseldonk in december 2016 heb ik ook gemeld dat er verschil van mening was met de fiscus. Ik heb haar toen aangeboden om het dossier in te zien waar ze nooit op ingegaan is. En vervolgens klagen ze tijdens de zitting dat ik ze nooit inzage heb gegeven. Als ik weet dat ik gelijk heb geef ik jullie met alle plezier inzage maar daar hebben jullie bewust nooit om gevraagd. De redactie wist dat ze daarmee het verhaal ontzenuwde en dat wilde zij natuurlijk niet. De reden dat zij het item uiteindelijk uitgezonden werd lag aan het feit dat zij het Belastingdienst-verhaal niet geloofden omdat het al jaren aan de gang was. En laat dit nu inderdaad het geval zijn zoals blijkt uit de vele documenten. Mijn zaak is heus de enigste niet die jaren voortduurt.

Belastingdienst weigert antwoord te geven

Het is natuurlijk ook lastig uit te leggen; je legt als fiscus een ambtshalve naheffingsaanslag op van 86.000 euro die je niet kunt onderbouwen, als er wordt geklaagd wijs je elk bezwaar af, de vordering wordt niet betaald en vervolgens vraag je het faillissement aan. Als ik dan ineens na 2.5 jaar bakkeleien zonder enige uitleg een brief krijg dat er geen grondslag is voor deze aanslag en een nihilstelling volgt wil ik toch graag weten waarom.
We hebben de Belastingdienst verschillende keren schriftelijk om uitleg gevraagd maar geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen. Nu gaan we naar de rechter en de Belastingdienst reageert na 7 weken dat ze de inhoud van de brief voor kennisgeving hebben aangenomen en een procedure met vertrouwen tegemoet zien. Ze nemen het ter kennisgeving aan ? Ik vraag alleen waarom ze dit gedaan hebben omdat ik op vorige correspondentie geen inhoudelijk antwoord heb gekregen. Ik heb Mr. Graaff gemeld dat ik anders naar de rechter moet stappen.  Als je al dermate incompetent bent dat je niet kunt uitleggen waarom je de aanslag ineens hebt ingetrokken kan ik mij voorstellen dat de reikwijdte van je intelligentie te beperkt is om de gevolgen van een procedure te kunnen overzien. We gaan de dagvaarding richten aan Mr. Graaff en we zijn benieuwd of hij bij de rechter wel in staat is om plausibele verklaring te geven.

Bezwaar ingediend bij Openbaar Ministerie inzake Shipshape

Voorafgaand aan de behandeling van het artikel-12 verzoek bij de rechtbank in Arnhem moest ik nog bezwaar indienen bij het OM in Utrecht tegen het stopzetten van het onderzoek vanwege het feit dat er geen verdachten zijn gevonden. De politie meldde binnen 24 uur na de aangifte dat zij er ‘alles’ aan gedaan hadden om de verdachten te vinden. Het was alleen niet gelukt…
Gezien de ervaringen met het OM in het afgelopen jaar ga ik ervan uit dat ik binnen zes weken een standaardbrief terug krijg dat zij andere prioriteiten hebben, te weinig mankracht, keuzes moeten maken etc. wat hun keuze moet rechtvaardigen.

Belastingdienst formeel aansprakelijk gesteld voor faillissement

In mei 2015 is de fiscus met een naheffingsaanslag gekomen van ruim 87.000 euro voor Hermes Online b.v. Ondanks bezwaren en beroepschriften werd deze vordering gehandhaafd. Recentelijk heeft de Belastingdienst mij geschreven dat er geen basis was voor deze naheffingsaanslag en dat deze tot nihil werd teruggebracht. Daar hebben ze dan bijna 3 jaar voor nodig gehad. Feit blijft dat deze vordering, die dus niet terecht was, is gebruikt om het faillissement van Hermes Online b.v. aan te vragen. Met de huidige informatie heb ik vandaag de Belastingdienst formeel aansprakelijk gesteld voor de schade die zowel ik als mijn crediteuren hebben geleden dankzij hun falende manier van werken.
Het faillissement wordt weliswaar op 28 augustus a.s. opgeheven maar in overleg met de curator blijf ik strijden voor compensatie voor mijn crediteuren.

Minister Slob vind 37 miljoen euro aan reserves bij NPO

De publieke omroep moet voorlopig toch echt zelf opdraaien voor dalende ster-inkomsten. Dat draagt mediaminister Slob de NPO op, nu hij is gestuit op vette bankrekeningen bij de verschillende omroepen. Dit nieuws bracht de Telegraaf vandaag.

Zittingsdatum bekend

We hebben bericht ontvangen van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad dat de zaak tegen AvroTros op de rol staat voor 28 juni a.s. om 09.30. Ze hebben er 3 uur voor uitgetrokken zodat we in alle rust ons standpunt uiteen kunnen zetten en we de vele vragen kunnen stellen aan de raadsman van deze omroep. Gezien het feit dat er zoveel leugens zijn verteld zowel in de uitzending als in de maanden erna hebben we een lange lijst.