Achtergrond

Op 3 januari 2017 ben ik een van de onderwerpen geweest in het AVROTROS-programma Opgelicht?!  Na in de val te zijn gelokt wat zij omschrijven als een ‘interview’ heb ik nadien heel veel informatie aangeleverd dat de beschuldigingen niet klopten en met deze informatie konden deze beschuldigingen ook ontzenuwd worden. Blijkbaar hadden ze te weinig onderwerpen en heeft de redactie gemeend het toch te moeten uitzenden. Aangezien er geen feitencheck en objectief hoor en wederhoor is toegepast heb ik besloten om alles hier te publiceren zodat ik de lezer zelf kan laten beslissen en niet dat de persoon al schuldig is voordat er een greintje bewijs is geleverd. De redactie biedt een platform aan klagers die alle tijd krijgen om hun ongenoegen te uiten en waarbij autocuekoning Jaap Jongbloed iedereen lekker naar de mond praat, maar als je een weerwoord hebt wordt er alles aan gedaan om je als schuldig neer te zetten. Ook ik wilde in de studio mijn verhaal komen doen maar dat was niet toegestaan. Dat doet afbreuk aan het format van het programma en zij willen niet hun gezicht verliezen als blijkt dat je toch gelijk hebt.

Inmiddels is de AVROTROS gedagvaard en hebben ze op 28 juni jl. voor de rechter moeten verschijnen voor het verrichten van een onrechtmatige daad, het verspreiden van fake nieuws, het bewust kapot maken van mijn reputatie en het schenden van mijn privacy als dat van mijn gezin. Er lopen geen aangiftes van oplichting, zwendel of fraude en ben er ook nooit voor veroordeeld maar de redactie heeft wel de arrogantie gehad ongevraagd op de stoel van de rechter te moeten gaan zitten en een vonnis uit te spreken op basis van een tendentieus verhaal en leugens. Mede dankzij deze website hebben zich meerdere gedupeerden gemeld die slachtoffer zijn geworden van eenzijdige en tendentieuze berichtgeving van dit amusementsprogramma. Kijk maar eens naar het dossier Besseling in Amersfoort waar interim-manager Gerard Hermsen gewoon wordt geslachtofferd en achteraf blijkt dat de familie  Besseling zelf schuldig is aan fraude en malversaties. Pure sensatie waarbij het volk wederom bewust op het verkeerde been wordt gezet.

Dit programma, dat van zichzelf beweert spraakmakend te zijn op het gebied van fraude en oplichting, heeft het doel om mensen aan de tand te voelen die gefraudeerd hebben of mensen zouden hebben opgelicht. Nu staat het de redactie van dit programma natuurlijk vrij om zelf onderwerpen te kiezen echter hebben we vastgesteld dat de gebrachte items op TV vaak ver verwijderd is van de realiteit. De rechter moet bepalen of de persoon schuldig is en hierover een uitspraak doen en niet een redactie van dit amusementsprogramma. Wat voor ons belangrijk is dat het verhaal onderbouwd is en door toepassing van objectief hoor en wederhoor wordt geproduceerd. In het geval van Opgelicht?! is dit helaas niet het geval. Het gaat om de kijkcijfers en sensatie. En dat allemaal op kosten van de belastingbetaler.