Politie start onderzoek naar handelen Shipshape/Kooijmans

De politie in het district Flevoland heeft ons vandaag bevestigd dat er een onderzoek is gestart naar de verduisterde goederen door Harry Verbeek van de firma Shipshape waarvoor wij in april 2018 reeds aangifte hebben gedaan. Deze zaak is toegevoegd aan de aangifte van verduistering van de Contest 30b van 31 januari jl. Het OM heeft blijkbaar ingezien dat er hier meer aan de hand is dan het ‘ geen idee’ antwoord dat Kooijmans meldde op de vraag wat er met de goederen is gebeurd. We houden u van het verloop van het onderzoek op de hoogte.

Ellie Lust gaat bij Opgelicht?! aan de slag

Jaap eh…Jongbloed maakte gisteren bekend dat Ellie Lust gaat meewerken aan het programma Opgelicht?! als speciaal medewerker politie. De top van de politie heeft een aantal maanden geleden met een interne mail duidelijk kenbaar gemaakt dat het verboden is om aan amusementsprogramma’s zoals deze mee te werken maar door haar functie binnen dit programma zullen er wel weer lijntjes liggen. Kijkt en luistert u naar Jaap ..eh.. Jongbloed..

Open brief aan Erwin Wassenaar

In de afgelopen maanden heb ik getracht contact te zoeken met Erwin Wassenaar om te kijken of we buitengerechtelijk konden schikken naar aanleiding van zijn deelname aan het amusementsprogramma Opgelicht?! en de leugens die daarin zijn verteld. Aangezien ik mijn naam wil zuiveren leek het mij een goed idee om dit onderling te bespreken.

Echter heb ik nooit een reactie van Erwin ontvangen dus kan ik ervan uitgaan dat mijn berichten worden geblokkeerd. Vandaar dat ik nu middels deze weg contact zoek met Erwin. Naast het feit dat we bewijzen hebben dat het geleende bedrag in april 2016 al was terugbetaald en ik ben afgeperst voor 5.000 euro hebben we recentelijk ook bewijs in handen gekregen dat Erwin rechtstreeks met de incassoheren heeft gecommuniceerd. Zijn stelling dat hij er niets van afwist is dus ook niet waar. We hebben vanzelfsprekend ook kopieen van mijn sms-verkeer met de heren en de laatste berichten bestonden uit de bevestiging dat het was betaald en dat men verzocht de correspondentie te vernietigen.

Ik kan al deze info met alle gemak hier publiceren, en u weet uitervaring dat dit geen holle beloftes zijn, wil ik kijken of we er toch als volwassenen een streep onder kunnen zetten. Dus Erwin, mocht je dit lezen, jij bent aan zet.

Faillissement Hermes Scheepsexploitatie b.v. wordt opgeheven.

De curator heeft op 9 januari 2019 het verzoek ingediend om het faillissement van Hermes Scheepsexploitatie b.v. op te heffen. Uit het verslag van mr. Rouers komt duidelijk naar voren dat er totaal geen sprake is van paulianeus handelen, BTW-fraude ( we zouden zogenaamd leven van de de BTW…) of andere vorm van oplichting. De balans wijst uit dat het een solvabel bedrijf was dat door de ruzie met fraudeur Harry Verbeek over zijn te hoge rekeningen ten onder is gegaan.

Geen hoger beroep tegen vonnis AVROTROS

We hebben besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van AVROTROS. Niet dat we schuld erkennen of hiermee bevestigen dat het item wat ze hebben uitgezonden op waarheid berust maar we hebben niet de verwachting dat de rechtelijke macht de moed heeft om tegen een dergelijk falend handelen op te treden. De vrijheid van meningsuiting mag worden misbruikt om leugens te vertellen of het publiek bewust op het verkeerde been te zetten. Daarnaast heeft AVROTROS aangetoond elke verantwoordelijkheid voor haar eigen daden te willen ontlopen. Ze roepen van alles maar we hebben in de rechtszaal geen enkel bewijs gezien. Daar doen ze het af als dat de beschuldigingen een mening van derden is en dat zij het woord fraudeur en oplichter nooit hebben genoemd. Laf..

Door het publiceren van de bewijzen op dit blog en de vele steun die we daarop hebben ontvangen zijn we van mening dat we genoeg hebben aangetoond dat de redactie het verhaal in elkaar geflanst heeft. Het amusementsprogramma Opgelicht?! heeft niet als doelstelling om een objectief verhaal te brengen op basis van hoor en wederhoor. De klager krijgt alle ruimte en de beklaagde wordt geschoffeerd ook al weten ze dat het verhaal in een andere context geplaatst dient te worden. Het is jammer dat hiervoor overheidsgelden worden gebruikt.

We gaan door met ons leven en hebben eigenlijk medelijden dat personen als Jaap Jongbloed en Suzanne van Asseldonk hun leven moet vullen met het creëren van leugens om het bestaansrecht van het programma te waarborgen. Er is een gelukkig een levende discussie losgebarsten over het bestaansrecht van de NPO en hopen dat de ogen van de politiek op een gegeven moment worden geopend zodat dergelijke programma’s van de buis worden gehaald.

Koper van Contest 30b met nummer 196 gezocht

Aangezien we door de illegale verkoop door fraudeur Harry Verbeek en zijn handlanger mr. Kooijmans onze Contest 30b zijn kwijtgeraakt zijn we op zoek naar de koper die dit schip via openbare verkoop in november 2017 in handen heeft gekregen. Het gaat hier om het schip dat destijds de naam Hannah droeg en heeft bouwnummer 196.

Te koop aangeboden: Shipshape Muiderzand

We hebben afgelopen week van een betrouwbare bron vernomen dat Harry Verbeek zijn bedrijf Shipshape Muiderzand wil verkopen. Vanwege alle perikelen rondom het verduisteren van goederen en het illegaal verkopen van onze Contest 30b wordt het hem waarschijnlijk te heet onder de voeten en wil hij van zijn bedrijf af. Geen zorgen hoor Harry, we blijven je achtervolgen of je nu een bedrijf hebt of niet totdat de waarheid op tafel ligt.

Raad van Discipline verschuift zittingsdatum

Om organisatorische redenen heeft de Raad van Discipline in Arnhem de zaak tegen mr. Kooijmans aangehouden. We verwachten op korte termijn een nieuwe datum waarop de klacht tegen deze frauduleuze advocaat mondeling wordt behandeld.

Wederom geen reactie van Kooijmans

Raadsman Kooijmans heeft zoals verwacht niet gereageerd op de brief waarin wij hem aansprakelijk hebben gesteld voor de schade door de illegale verkoop van de Contest 30b. Het pedante mannetje had nog zo’n grote mond in de rechtszaal terwijl hij zwaaide met de kopieen van het dossier die hij had gedownload van de website van het pulpprogramma Opgelicht.! maar nu is hij ondergedoken en horen we niets. Nu is het al een standaard gegeven dat iedereen die zo zielig heeft gedaan in het programma en met zeikverhalen hun straatje schoon wilden vegen heel erg stil zijn sinds de lancering van dit blog en na het publiceren van alle bewijzen, maar fraudeur Kooijmans spant de kroon. Op 18 februari a.s. behandelt de Raad van Discipline de eerdere klacht over de wantvertoning van deze man en zijn stelende client Harry Verbeek maar we hopen dat hij dan wel lef genoeg heeft om ook vragen over deze illegale verkoop te beantwoorden.

Behandeling artikel 12-beklag Shipshape in maart

Het Gerechtshof in Arnhem heeft ons vandaag geïnformeerd dat zij het artikel 12 beklag wegens het niet in behandeling nemen van de aangifte tegen Shipshape Muiderzand in maart inhoudelijk zal worden behandeld. We hopen dat de rechter alsnog een onderzoek gelast om te achterhalen wat er met de verdwenen goederen is gebeurd.